Om mig

Autisme Kommunikation

Om mig


Min styrke ligger i at være kreativ inden for rammerne, og det er ofte utroligt, hvor små ændringer der skal til for at tingene lykkes.


Jeg er oprindeligt uddannet Cand.comm. fra Roskilde Universitetscenter (RUC) i Psykologi og Kommunikation. Sideløbende med mit eget firma autcom er jeg konsulent og souschef hos rådgivningscentret Udilivet, hvor jeg blandt andet varetager specialpædagogisk støtte (SPS) af studerende på længerevarende uddannelser samt er en del af ledelsen, yder supervision og holder foredrag.

Jeg har en stærk tro på...


Jeg er drevet af en stærk tro på at studerende med ASF kan fuldende en

uddannelse, hvis de får den rette specialpædagogiske støtte. Desuden er jeg

overbevist om at færdiguddannede personer med ASF i langt højere grad end i

dag har mulighed for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Dette vil for manges tilfælde kræve støtte i forbindelsen med overgangen fra studie til arbejdsliv, hvilket flere og flere virksomheder også har fået øjnene op for.

Jeg er af den overbevisning, at virksomheder kan drage stor nytte af de mange og særlige kompetencer og evner, som nogle personer med ASF også har, hvis der tages højde for de gængse udfordringer som personer med ASF ofte slås med. Det vil sige, at der fra virksomhedens side tages højde for udfordringer i forhold til kommunikation, det sociale og forestillingsevnen.


Samtidig er jeg af den holdning, at der er brug for langt mere oplysning om, hvad autisme er og hvad det betyder for mennesker at være diagnosticeret med autisme. Diagnosen ASF er relativt ny, hvilket har betydet at flere og flere får stillet diagnosen, og det gør, at vi som samfund dels er forpligtet til at forholde os til, hvad diagnosen indebærer, men også hvad vi som organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og enkeltindivider kan gøre for at imødekomme de mennesker, der er udfordret grundet ASF.


Hvordan kan vi skabe en bredere og mere almen forståelse for autismens særlige kendetegn, og hvordan skaber vi mere autismevenlige miljøer og platforme, således vi inkluderer og ikke ekskluderer mennesker med en alternativ kognitiv profil?


I slutningen af 1990’erne var Appels slogan ”Think different”, hvad hentydede til at Appel netop havde brug for ansatte, der tænkte anderledes og ikke som majoriteten. Det har vi stadig brug for idag.

Autisme i Academia


I mit afsluttende speciale Autisme i Academia undersøgte jeg hvilke muligheder og udfordringer studerende med ASF oplever på en længerevarende uddannelse.


Konklusionen på specialet var, ikke overraskende, at en universitetsuddannelse er medvirkende til at forbedre de studerendes handlemuligheder. Samtidig viste undersøgelsen også at en del studerende oplevede at fokus på deres faglige kapital var med til at øge deres sociale kapital i kraft af, at faglige fællesskaber blev udvidet til også at indbefatte sociale fællesskaber.