Jeg tilbyder

Autisme Kommunikation

Jeg tilbyder


Som autismekonsulent yder jeg hverken traditionel behandling eller terapi  


Derimod er mine kernekompetencer at formidle viden om ASF samt at yde rådgivning, vejledning og supervision. Jeg tilbyder konsulentbistand til:


 • enkeltpersoner
 • forældre
 • fagfolk
 • virksomheder


Ud over ovenstående tilbyder jeg også foredrag og workshops. 


Individuel rådgivning


Er du eller en af dine pårørende blevet diagnosticeret med ASF og har du/I behov for af at få mere viden om hvordan diagnosen spiller ind på de væsentligste sider af dit eller din pårørendes liv.


Mennesker med autisme er ikke ens, hvilket betyder at autismen kommer til udtryk på forskellig vis hos den enkelte.


Jeg kan hjælpe dig med:


 • Hvad betyder ASF diagnosen for netop DIG
 • Kortlægning af styrker og svagheder
 • Hjælp til at skabe struktur og overblik i hverdagen
 • At finde kompenserende strategier
 • At få mere overskud og energi (stressreducering, ressourceregnskab)
 • Etablering og fastholdelse af sociale relationer
 • Sparring i forhold til valg af uddannelse eller job

Virksomhedsrådgivning


Med Danmarks Radios dokumentar ”De skjulte talenter” blev der for alvor sat fokus på styrker og udfordringer ved at være diagnosticeret med ASF. Dokumentaren satte ligeledes fokus på fordele og udfordringer ved at have ansatte med ASF.


For medarbejdere med ASF kan det være vanskeligt og udfordrende at trives på en arbejdsplads, hvor der stilles krav om at være fleksibel, innovativ, selvledende og social.

Står jeres virksomhed overfor enten at skulle rekruttere nye medarbejdere med ASF eller har I allerede været så fremsynet, at I har ansatte med ASF, så lad os få en snak om, hvorledes I bedst kan agere for at imødekomme og rumme medarbejdere med ASF. så virksomheden, den ansatte med ASF og de øvrige medarbejdere opnår de bedste forudsætninger for en god kommunikation og optimale arbejdsbetingelser.


Kort og godt kan jeg hjælpe med:


 • Optimering af arbejdsprocesser, strukturering af arbejdsgange
 • Optimering af kommunikation
 • Mentorordning for ansatte med ASF
 • Supervision af ledere

Foredrag og workshops


Det er min klare overbevisning og erfaring at øget viden om ASF skaber forståelse og dermed kan være med til at forbedre og mindske en del af de udfordringer, der ofte følger i kølvandet ved at have en diagnose med ASF.


For fagpersoner som eksempelvis jobkonsulenter, undervisere og sagsbehandler er det ofte meget givtigt og konstruktivt at have kendskab til diagnoser som ASF.


 • Hvad er de gængse kendetegn ved diagnosen?
 • Hvordan kommer udfordringerne til udtryk?
 • Hvordan kan der praktisk tages hånd om udfordringer og problemstillinger?


Skal I som virksomhed, forvaltning eller privat aktør rådgive, servicere eller supervisere borgere med ASF og har I brug for grundlæggende viden om gængse udfordringer, eksempelvis i forhold til job, uddannelse, støtte i eget hjem eller lignede, er I velkomne til at kontakte mig for et specialtilrettelagt foredrag/workshop.