Om Autcom

Autisme Kommunikation

Om Autcom


Med navnet Autcom refererer jeg til det engelske ord ”outcome”, som betyder resultat eller løsning.


Det afspejler netop, at jeg som konsulent sætter en ære i at være løsningsorienteret, kreativ og innovativ.  


Når firmaets navn er Autcom, der er er en sammentrækning af ordene autisme og kommunikation, er det fordi, at kommunikation er en grundlæggende udfordring ved at være diagnosticeret med ASF. Uanset om der er tale om udfordringer i forhold til verbal eller nonverbal kommunikation, så er det ofte i kommunikationen, at problemerne og udfordringerne opstår.


Samtidig er kommunikation og viden om ASF altafgørende, når der skal skabes klarhed, forståelse, forandring og nye handlemuligheder. 


Hvem henvender Autcom sig til:


Autcom henvender sig primært til normaltbegavede unge og voksne med ASF. Jeg tilbyder rådgivning inden for følgende områder:


  • individuel rådgivning
  • offentlige som private virksomheder
  • jobcentre
  • skoler og uddannelsesinstitutioner
  • socialcentre
  • A-kasser

Autismetrekanten


Fælles for mennesker med en ASF-diagnose er, at de har udfordringer og vanskeligheder i forhold til følgende:

 

  • Vanskeligheder ved socialt samspil
  • Kommunikative vanskeligheder
  • Svækket forestillingsevne


Autismespektrum forstyrrelse er en livslang psykologisk udviklingsforstyrrelse, hvilket betyder, at de der får diagnosen, er født med den, og at det ikke er noget de ”vokser fra”. Læs mere om autismetrekanten.